Auteursarchief: admin

Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting.

Expertmeeting ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’
• Datum: vrijdag 23 november 2018
• Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Utrecht
• Tijd: 10.30 uur – 16.10 uur. Welkom vanaf 10.00 uur, borrel na afloop tot 17.00 uur. Tussendoor wordt een lunch verzorgd en is er gelegenheid de tentoonstelling ‘Relieken’ in Museum het Catharijneconvent te bezoeken.

Het thema
In aansluiting op de grote tentoonstelling over Relieken die van 12 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019 door Museum Catharijneconvent georganiseerd wordt, houdt de Camino Academie een expertmeeting over actuele ‘krachtvoorwerpen’. Het gaat daarbij heel breed om relicten, voorwerpen en objecten die voor een individu of groep kracht en macht bezitten. Krachtvoorwerpen zijn in staat een directe verbinding te leggen met niet aanwezige personen, plaatsen, gebeurtenissen, maar ook met hoop, idealen en dromen, heil en heling. Dat kunnen prachtige kunstvoorwerpen zijn, maar ook onooglijke zaken. Elk ritueel, elke religieuze of spirituele expressie, elke devotie zoals bedevaart en pelgrimage is op de een of andere wijze, meer of minder verbonden met dit soort voorwerpen. In de expertmeeting willen we de actualiteit van relieken als krachtvoorwerpen verkennen, en dan vooral in niet institutioneel-religieuze settings.
Naast lezingen geven we in de expertmeeting ook een plaats aan een reeks concrete voorwerpen en de persoonlijke verhalen die daar achter steken. Maar ook breder worden voorbeelden van persoonlijke of meer collectieve relieken als krachtvoorwerpen gepresenteerd. Tevens is tijdens de dag tijd ingeruimd om de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te bezoeken.

Sprekers uit wetenschap en praktijk
De expertmeeting biedt een gevarieerd programma met sprekers uit zowel academia als uit de praktijk. Vanuit de wetenschap nemen Harrie Leyten (gepromoveerd op ‘objects with power’) en Paul Post (hoogleraar Ritual Studies) ons mee in dit thema. Daarbij wordt onder andere aandacht geschonken aan krachtvoorwerpen binnen de Afrikaanse cultuur en aan objecten die in het kader van de vluchtelingencrisis als relieken een centrale rol spelen. Vanuit de praktijk vertellen Guus Sluiter (directeur Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover) en Dirk Mulder (directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork) over actuele ontwikkelingen in hun werkveld. Welke (verrassende) vormen van relieken zien we tegenwoordig in onze rouw- en herdenkingscultuur? Welke motieven spelen een rol bij het zoeken naar authentieke barakken en treinwagons voor kamp Westerbork? Op welke wijze zijn het voorwerpen met kracht? Tijdens de dag vertelt Inge Schriemer (conservator Relieken van Museum Catharijneconvent) over de keuzes en dilemma’s die bij het opzetten van de reliekententoonstelling naar voren kwamen.

Voor wie, wanneer en waar?
De expertmeeting is bedoeld voor iedereen met belangstelling in de betekenis en beleving van relieken in onze contemporaine samenleving. De expertmeeting vindt plaats op vrijdag 23 november 2018 in het Auditorium van Museum Catharijneconvent te Utrecht. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 16.10 uur. De deuren gaan open om 10.00 uur. Tijdens de middagpauze wordt voor een lunch gezorgd en is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Kosten
De deelnamebijdrage is € 25,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop en kan op de dag zelf (contant) worden voldaan. Studenten betalen € 20,-. Deze bijdrage is excl. de entree tot het museum; u wordt daarom geadviseerd uw museumjaarkaart mee te nemen.

Aanmelding
Aanmelden doet u via caminoacademie@gmail.com o.v.v. Expertmeeting 23november2018 + uw voor- en achternaam en woonplaats. Voor meer inlichtingen: zie www.caminoacademie.nl. Het Auditorium heeft een beperkt aantal zitplaatsen; meldt u daarom tijdig aan voor deze bijeenkomst.

Lezingen:

• De relieken tentoonstelling in Museum het Catharijneconvent: keuzes en dilemma’s
Inge Schriemer, conservator Relieken van Museum Catharijneconvent

• Afrikaanse voorwerpen met kracht
Harrie Leyten, promoveerde in 2015 op ‘From Idol to Art. African Objects-with-power’

• The Lampedusa Cross en andere actuele ‘vluchtelingen relieken’
Paul Post, hoogleraar Ritual Studies, Tilburg University

• Moderne relieken in onze hedendaagse dodenriten
Guus Sluiter, directeur van het Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover, Amsterdam

• Kamp Westerbork en de zoektocht naar authentieke resten van het verleden
Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Tussen de lezingen door worden hedendaagse krachtvoorwerpen getoond en toegelicht.

Dagvoorzitter is Suzanne van der Beek, lid van de stuurgroep van de Camino Academie en van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob