Auteursarchief: admin

Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Publieksdag ‘De helende werking van de Camino. Bijzondere groepen op het pelgrimspad’

Velen hebben al eens opgemerkt dat pelgrimeren een helende en transformerende functie kan hebben. De Camino Academie organiseert op vrijdag 29 november 2019 een publieksdag waarin deze ‘helende werking’ centraal staat. U hoort de verhalen van vier verschillende groepen met een bijzondere achtergrond voor wie de Camino een intense ervaring was. Patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg, jongeren in de ambulante hulpverlening, wandelaars met een visuele beperking en gehandicapte rolstoelgebruikers. In kleinere of grotere groepen hebben zij allen de Camino gelopen. Waarom was dat juist voor hen zo’n bijzondere ervaring en welke effecten (positief en negatief) heeft het voor hen gehad?

Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden vindt u hier.

Amateurfilms over pelgrimage

Begin dit jaar heeft de Camino Academie een oproep gedaan om in contact te komen met amateurfilmers die een film hebben gemaakt over de tocht naar Santiago de Compostela, of over andere pelgrimstochten (Rome, Noorwegen, Japan, et cetera). Het kan gaan om films over de tocht als geheel, maar ook om films over specifieke aspecten van de pelgrimage (bijvoorbeeld pelgrimeren met bepaalde groepen, hospitaleren).
Op deze oproep kwamen veel reacties binnen en de Camino Academie is nu bezig om op basis daarvan een dag te organiseren. Houdt deze website in de gaten voor informatie daarover.

Camino Cahier 4: De actualiteit van krachtvoorwerpen

In samenwerking met Museum Catharijneconvent organiseerde de Camino Academie op 23 november 2018 een expertmeeting met als onderwerp ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’. Deze expertmeeting sloot aan op de grote tentoonstelling over Relieken die van 12 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019 in Museum Catharijneconvent te zien was. In de expertmeeting verkenden we de actualiteit van relieken als krachtvoorwerpen, in het bijzonder binnen niet-institutioneel-religieuze omgevingen. In het vierde Camino Cahier is alle informatie over de dag gebundeld. De bundel is gratis te lezen op deze website. Eerder verschenen ook Camino Cahier 1: Onderweg met een missie (2017), Camino Cahier 2: Cinema Camino (2018) en Camino Cahier 3: Nieuwe pelgrims (2019). Voor alle verschenen Camino Cahiers, zie hier