Auteursarchief: admin

Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Pelgrimage opnieuw uitvinden. Een project van de Camino Academie.

Nieuwe route: In het kader van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ behandelt de Camino Academie weer een nieuwe route, beter gezegd, een serie van 11 nieuwe routes, t.w. de Camini’s in Zuid-Limburg. Via deze link) vindt u de video van het gesprek dat Paul Post heeft gevoerd met Anya Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg. Tevens is daar informatie over deze route te vinden.

Slotbijeenkomst: Ter afsluiting van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ organiseert de Camino Academie op vrijdag 16 april (aanvang 14.00 uur, afsluiting circa 15.15 uur) een (online)bijeenkomst waarin enkele experts vanuit hun eigen invalshoek zullen reageren op het materiaal dat verzameld is. Tevens zal, op basis van enkele stellingen, door experts en routevertegenwoordigers gediscussieerd worden over de vraag hoe deze ontwikkelingen geïnterpreteerd kunnen worden.

De experts die aan de slot bijeenkomst een bijdrage leveren zijn:
Ankie van Dijk, directeur Wandelnet. Wandelnet maakt zich, met circa 12 betaalde krachten en bijna 1000 vrijwilligers, op landelijk, regionaal en lokaal niveau sterk voor de belangen van wandelaars en voetgangers.
Léon Hanssen, cultuurhistoricus, gespecialiseerd in moderne Europese cultuurgeschiedenis. Hij maakte naam als biograaf van Menno ter Braak en Piet Mondriaan. In 2020 verscheen van hem ‘Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije denkers.’
Miranda Megens, cultuurwetenschapper. Deed voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar de mogelijkheden om kerken en kloosters open te stellen voor (o.a.) pelgrimage en toerisme.
Naast de 3 experts zullen ook enkele van de voor het project geïnterviewde ‘routevertegenwoordigers’ (online) reageren.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst online volgen. De bijeenkomst start om 14.00 uur en eindigt circa 15.15 uur. Wilt u de uitzending op 16 april online volgen dan kunt u zich aanmelden door uiterlijk 14 april een mail te sturen naar caminoacademie@gmail.com. U ontvangt dan van ons de weblink voor de uitzending. De opname van de bijeenkomst zal uiteindelijk ook via de website van de Camino Academie toegankelijk gemaakt worden.

Meer informatie over het project vindt u hier. De resultaten van het project (presentaties, interviews etc.) vindt u hier.

Cinema Camino afgelast

Het filmfestival ‘Cinema Camino’ dat voor zondag 25 april gereserveerd stond hebben we helaas in verband met de corona moeten afgelasten. Als nieuwe datum hebben we zondag 24 april 2022 gereserveerd en we vertrouwen erop dat het festival dan wèl door kan gaan. Reserveer in ieder geval vast de datum. Voor een terugblik op het filmfestival-2017, zie  hier.

Vacature: Camino Academie zoekt nieuwe Secretaris/Coördinator

De Camino Academie is een platform dat zich tot doel stelt om kennis rondom de Camino en rondom pelgrimage- en bedevaartcultuur te bundelen, te ontwikkelen en te delen. Ze biedt sinds 2013 een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken. De Camino Academie werkt nauw samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.caminoacademie.nl.

De Camino Academie is op zoek naar een secretaris/coördinator (m/v) die vanaf het najaar van 2021 de werkzaamheden van de huidige functionaris kan overnemen.

Taken:
– Leggen, onderhouden en activeren van contacten van belang voor de Camino Academie
– Actieve participatie in beleidsvorming en de beleidsuitvoering
– (Mede) organiseren van workshops, expert meetings, studiedagen én/of symposia
– Beheren van de website
– Verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden

De functie biedt een ideale gelegenheid om in contact te komen met wetenschappers en mensen uit de pelgrimagepraktijk alsmede de kans inspirerende evenementen op te zetten. De secretaris/coördinator is qualitate qua lid van de Stuurgroep van de Academie.

Gevraagd
– Opleiding op HBO- of academisch niveau.
– Ervaring met secretariële werkzaamheden
– Beschikken over communicatieve en organisatorische vaardigheden ten einde beleid en activiteiten van de Camino Academie actief te bevorderen en uit te voeren
– Vaardig met informatievoorziening en sociale media

Beschikbaarheid en vergoeding
De werkzaamheden kunnen veelal vanuit de thuissituatie verricht worden. Gedacht wordt aan een tijdsbesteding van 1 a 1,5 dag per week. Reis-, verblijf- en onkosten worden vergoed.

Nadere informatie over de functie via de huidige secretaris/coördinator (Bart Simmelink, caminoacademie@gmail.com) of via de voorzitter van de stuurgroep van de Camino Academie (Paul Post, P.G.J.Post@uvt.nl).
Reacties graag uiterlijk 15 maart sturen aan P.G.J.Post@uvt.nl

Publicaties

Voor geïnteresseerden staan op de website van de Camino Academie verschillende publicaties. De afgelopen jaren heeft de Camino Academie naar aanleiding van haar activiteiten een serie Camino Cahiers uitgebracht. Inmiddels zijn 4 Cahiers verschenen die van de website te downloaden zijn, t.w. ‘Onderweg met een missie’, ‘Cinema Camino’, ‘Nieuwe pelgrims’ en ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’. Zie hier. Op de website staan tevens een aantal scripties die verschenen zijn over pelgrimage. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.