Scripties over pelgrimage

Regelmatig zijn er studenten die in het kader van hun studie een scriptie / thesis schrijven over pelgrimage. Dat kan over de Camino naar Santiago de Compostela zijn of over pelgrimages naar andere plaatsen. En het onderwerp kan variëren van religie tot cultuur of landschap. Op deze pagina willen we een overzicht bieden van de scripties / theses die de afgelopen tijd verschenen zijn. We worden graag geattendeerd op scripties / theses die we hier ook op kunnen nemen en in contact gebracht met de schrijvers ervan.

Gerard Veerbeek, Wat, waar en van wie?  Erfgoeddissonantie in het pelgrimeren naar Santiago de Compostela 1990-2019. Bachelor Cultuurwetenschappen, Open Universiteit, 2021

Leonie van Staveren, Voorwaarts en opwaarts. Een etnografische studie naar pastorale zorg op de Camino de Santiago. Master Religiewetenschappen te Nijmegen, 2021

Lonneke Hermans, Ga pelgrim, ga! Een onderzoek naar betekenissen van seculiere pelgrimage. Masterthesis Humanistiek, Universiteit voor Humanistiek, 2020

Maarten Vroom, Op weg naar betekenis: een narratief onderzoek naar het verband tussen pelgrimage en rouw. Master Geestelijke verzorging, Rijksuniversiteit Groningen, 2020

Lilian van der Zwet, The Camino provides. An Ethnographic study on perceptions of authencity, tourism and commodification on the French pilgrimage route El Camino de Santiago. Master Cultural Anthropology te Utrecht, 2019

Corine Westerink, Belichaamde zingeving bij pelgrimage. Master Humanistiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, 2019

Marc van de Giessen, De Camino als mystagogisch arrangement. Onderzoek hoe een pelgrim geloof oploopt. Master Theologie & Levensbeschouwing Fontys Hogeschool, 2019

Margot Heurman, Passing phases of pilgrimage. Rite de passage as a literary device in twelfth century English pilgrimage stories. Master Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, 2019

Yentl Betjes, Jongeren op pelgrimage. Een analyse naar de motieven en de rituele en sociale ervaringen tijdens een pelgrimage van jongeren van zestien tot dertig jaar. Master Religie en Beleid, Radboud Universiteit Nijmegen, 2017

Patrick Pede, Pastoraal op de Camino Frances. Onderweg naar Santiago de Compostela. Bachelor Theologie en religiewetenschappen te Leuven, 2016

Ruby van Dijck en Tamira Noordhoorn, De Individuele weg naar de gezamenlijke bestemming. Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie te Utrecht, 2016

Marian de Heer, Jacobus de Meerdere – Apostel in het Westen. Beeldvorming rond de heilige Jacobus in de twaalfde eeuw. Bachelor Geschiedenis te Utrecht , 2015

Hein Bisterbosch, Pelgrimage, wat doet het met je?. Pre-master Religiewetenschappen te Nijmegen, 2015

Jelle Wiering, De unieke Camino. Een onderzoek naar de constructie van een authentieke pelgrimage naar Santiago de Compostela. Master Religies in hedendaagse samenlevingen te Utrecht, 2015

Pim Lucassen, Exploring the Way. Towards designing a new spirituality on pilgrimage landscapes. Master Landscape architecture te Wageningen, 2015

Anne M. Swisshelm, On the Way to Santiago. Methods and Practices of Constructing a Pilgrim Narrative. Master Social & Culural Anthropology, Vrije Universiteit Amsterdam, 2013

Bart Holterman, Pilgrimages in Images: Early Sixteenth-Century Views of the Holy Land with Pilgrims’ Portraits as Part of the Commemoration of the Jerusalem Pilgrimage in Germany. Master Ancient, Medieval, and Renaissance Studies te Utrecht, 2013

Herman Holtmaat, Jacobus in de beeldende kunst in Nederland in de late middeleeuwen. Bachelor Kunstgeschiedenis te Amsterdam, 2013