‘Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge’

Thema
Wie buiten de orde van dagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met een cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op vrijdag 21 oktober 2022 wijde de Camino Academie een studiedag aan ‘pelgrimarge’ en hebben we verschillende perspectieven van pelgrimeren en marge verkend. Van die meervoudige perspectieven kwamen er met name een drietal aan de orde.
Als eerste het perspectief van de marge verbonden met zingeving. Pelgrims gaan vaak op pad om een antwoord te zoeken op zingevingsvragen. Ze hebben daarbij vaak aparte, spirituele en richting- en zingevende ervaringen, juist omdat ze afstand bewaren tot het gangbare leven.
Een tweede marge perspectief rond pelgrimeren betreft het ritueel repertoire. De officiële instanties en instituties van het centrum hebben altijd moeite gehad met het ritueel van bedevaart en pelgrimage.
Een derde perspectief van marge en pelgrimage is geografisch van aard. Er is een lange traditie dat pelgrimage verbonden is met afgelegen gebieden.

Zie hier enkele perspectieven rond ‘pelgrimarge’ die we in lezingen en discussie hebben verkend. Sprekers waren zowel uit de wetenschap als uit de (pelgrims-)praktijk afkomstig.

Voor uitgebreidere informatie over de bijeenkomst en over de sprekers: zie hier.