Organisatie

De stuurgroep van de Camino Academie bestaat uit de volgende personen:

Paul Post

prof. dr. Paul Post
Tilburg University

Peter Jan Margry

prof. dr. Peter Jan Margry
Meertens Instituut

drs. Peter Hesseling
Voorzitter Genootschap van Sint Jacob

Herman Holtmaat

drs. Herman Holtmaat
Werkgroep geschiedenis en cultuur, Genootschap van Sint Jacob

Suzanne van der Beek

Suzanne van der Beek, MA
Tilburg University

Verder wordt de Camino Academie vormgegeven door:

bart-simmelink

drs. Bart Simmelink
Secretaris / Coördinator Camino Academie