Organisatie

De stuurgroep van de Camino Academie bestaat uit de volgende personen:

Paul Post

prof. dr. Paul Post
Tilburg University

drs. Peter Hesseling
Voorzitter Genootschap van Sint Jacob

Herman Holtmaat

drs. Herman Holtmaat
Werkgroep geschiedenis en cultuur, Genootschap van Sint Jacob

dr. Ineke Albers
(vml) Radboud Universiteit Nijmegen

 

 

dr. Bert Groenewoudt
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verder wordt de Camino Academie vormgegeven door:

drs. Bart Simmelink
Secretaris / Coördinator Camino Academie