Over de Camino Academie

Pelgrimeren is populairder dan ooit. Jaarlijks lopen alleen al op de route naar Santiago de Compostela (de ´camino´) zo’n tweehonderdduizend pelgrims. Maar ook bestemmingen als Lourdes, Fatima en Rome zijn in trek. Wat bezielt mensen om honderden of wel duizenden kilometers bedevaart af te leggen? Wat zijn hun motieven en wat zegt de populariteit van pelgrimeren over onze hedendaagse cultuur? Deze en andere vragen zijn onderwerp van maatschappelijk debat en uiteenlopend academisch onderzoek.

Doel

De Camino Academie wil rondom de Camino kennis bundelen, ontwikkelen en delen. Ze biedt een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken.

De focus is de Camino in al zijn facetten en aspecten. Naast de culturele en ritueel-religieuze context zijn de invalshoeken (kunst)historisch, geografisch, sociologisch, psychologisch, leisure studies, etc. Denk ook aan nieuwe domeinen als e-ritueel en cyberpilgrimage.

Partners

Dragende partners zijn academische instituties en personen die zich expliciet met de Camino en het fenomeen pelgrimeren bezighouden. Als cultureel-maatschappelijke partner van de Camino Academie is een centrale rol weggelegd voor het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.  Academische partners zijn o.a. de Tilburg School of Humanities (TiU) en de onderzoeksgroep Ritual in Society (waar pelgrimageonderzoek is gesitueerd) en het Meertens Instituut te Amsterdam.

Achtergrond

De achtergrond voor het opzetten van een Camino Academie is tweeledig. Enerzijds is er vanuit de academische wereld behoefte aan valorisatie en de wens om kennis breder beschikbaar te maken. Anderzijds heeft een groot deel van de Caminogangers, naast de concrete pelgrimage met haar praktische- en ervaringsaspecten, behoefte aan thematische verdieping. Feitelijke wandel/fiets-praktijk gaat vaak hand in met reflectie. Via dit platform kunnen zij hier navolging aan geven.

Concreet

De Camino Academie zal verschillende activiteiten gaan ontplooien. Te denken valt aan expert-meetings, symposia, workshops, master classes en het beheren van een website als digitaal platform voor kennisuitwisseling. De eerste succesvolle expert-meeting is georganiseerd op 11 december 2014.