Verslag Lezingencyclus Reizen 2023

In het najaar van 2023 organiseerde de Camino Academie een kleine lezingencyclus
rond het thema reizen. Idee was dat het thema van reizen een belangrijke context is
van pelgrimeren. Pelgrimeren is immers een belangrijke vorm van reizen.

De Camino Academie zet met deze lezingencyclus een traditie voort die vóór de
coronaperiode werd verzorgd door de werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het
Nederlands Genootschap van St. Jacob.

De Camino Academie kent een traditie om van haar activiteiten een Camino Cahier uit
te brengen. In dit geval kozen we daar niet voor omdat alle drie de sprekers over hun
onderwerp een boek uitbrachten. Wel bieden we hierbij een verslag aan van de
lezingen. Dat kon in dit geval worden geregeld dankzij de blog van Wiep Koehoorn.
Hij maakte ter plekke steeds een uitgebreid verslag van de lezingen en de discussie en
plaatste die op zijn blogspot. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk dat we zijn verslagen
mochten overnemen in dit verslag.

Ook stuurde Jaap Lengkeek nog wat aanvullende ideeën na over zijn visie op reizen
van grensoverschrijding en over typen caminogangers.

We lieten over het geheel slechts een ‘lichte’ redactie gaan.


Paul Post & Herman Holtmaat, nov. 2023 namens de Stuurgroep van de Camino
Academie

verslag-CA-lezingencyclus-reizen-2023