Activiteiten

Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge’

Wie buiten de orde van dagdagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. De marge staat tegenover het centrum, met zijn gevestigde machten en instituties. Vernieuwing en beweging, bijvoorbeeld op het terrein van religie en rituelen, beginnen vaak in die marge. En dikwijls worden die alternatieven weer het centrum. Er is dus sprake van een cyclus van marge en centrum.

Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met die cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Deze gedachten ontlenen we net zoals de titel ‘Pelgrimarge’ aan André Droogers die het openingsreferaat van de studiedag heeft gehouden.


Schrijfwedstrijd: beschrijf in maximaal 2.000 woorden een onvergetelijke ervaring op de camino

Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen in het kader van het International Literature Festival Utrecht (ILFU) 2022 Uitgeschreven door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob op 25 september 2022

In Utrecht vond van 23 september tot 8 oktober 2022 het 14 dagen durende International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats. In samenwerking tussen de organisatie van het ILFU en de Camino Academie werd op zondag 25 september a.s. een programmadeel verzorgt waarin (de filosofie achter) het (langeafstands)wandelen en de pelgrimage centraal staan. In aansluiting hierop heeft het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) een schrijfwedstrijd uitgeschreven voor pelgrimsverhalen over de camino. Van mensen die de camino gelopen hebben is immers bekend dat het vaak een diepe indruk bij hen nalaat en de schrijfwedstrijd heeft tot doel om de indruk die dat achterlaat in literaire vorm vast te leggen.


ILFU-Literatuurfestival:
Looptijd, over pelgrims en andere wandelaars

In Utrecht vond van 23 september t/m 8 oktober 2022 het 14 dagen durende International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats. In samenwerking tussen de organisatie van het ILFU en de Camino Academie werd op zondag 25 september ‘s-middags een programmadeel verzorgt waarin (de filosofie achter) het (langeafstands)wandelen en de pelgrimage centraal stond.

Een middag vol wandel-literatuur, met en voor wandelaars, natuurliefhebbers, pelgrims en mijmeraars. Waarin Henk Schiffmacher, Midas Dekkers, Dorthe Nors, Bente van de Wouw, Jeroen Theunissen en Marjoleine de Vos vertelden over hun onbedwingbare wandeldrift.


Cinema Camino, tweede editie, zondag 24 april 2022 in Utrecht

Na twee keer noodgedwongen uitstel ging het filmfestival Cinema Camino op 24 april a.s. eindelijk door. Het festival was een vervolg op het succesvolle festival in 2017. In het Louis Hartlooper Complex in Utrecht werd die dag een diversiteit aan pelgrimsfilms vertoond. In drie zalen en in acht filmblokken waren merendeels recente documentaires en speelfilms over diverse pelgrimstochten en verschillende vormen van pelgrimeren te zien. De films werden ingeleid door filmmakers, wetenschappers en experts uit verschillende disciplines. Cinema Camino is een initiatief van de Camino Academie en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, in samenwerking met het Louis Hartlooper Complex.


Een project van de Camino Academie

Na het succesvolle project Pelgrimage opnieuw uitvinden waarin nieuw opgekomen pelgrimspaden in Nederland werden verkend, heeft de Camino Academie een internationaal vervolgproject afgerond. Het project Reinventing Pilgrimage in Europe richtte zich op ontwikkelingen op het gebied van pelgrimages in Europa. Via een reeks interviews met informanten uit diverse landen werden ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, België, de Duitstalige landen, Italië, Frankrijk en Spanje/Portugal verkend. Informanten kwamen zowel uit de wetenschap als uit de praktijk.


Verslaglegging over oudere activiteiten

Het archief van alle activiteiten vanaf 2014.