Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Cinema Camino afgelast

Het filmfestival ‘Cinema Camino’ dat voor zondag 17 mei gepland stond is afgelast in verband met de coronamaatregelen. Het festival wordt een jaar verschoven en zal nu op zondag 25 april 2021 plaatsvinden (datum onder voorbehoud). Via deze website en via de kanalen van het Nederlands Genootschap van St. Jacob (Jacobsstaf, Ultreia) zult u later verder over het festival daarover geïnformeerd worden. 

Publieksdag amateurfilms over pelgrimage

De Camino Academie organiseerde op vrijdag 7 februari 2020 in het Auditorium van Museum Catharijneconvent in Utrecht een publieksdag over amateurfilms over pelgrimage, waar een zestal films te zien was en waarbij de diverse makers aanwezig waren om over hun film in discussie te gaan. Voor een verslag van deze dag en voor meer informatie over vertoonde films en hun makers, zie hier.

Publicaties

Voor geïnteresseerden staan op de website van de Camino Academie verschillende publicaties. De afgelopen jaren heeft de Camino Academie naar aanleiding van haar activiteiten een serie Camino Cahiers uitgebracht. Inmiddels zijn 4 Cahiers verschenen die van de website te downloaden zijn, t.w. ‘Onderweg met een missie’, ‘Cinema Camino’, ‘Nieuwe pelgrims’ en ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’. Zie hier. Op de website staan tevens een aantal scripties die verschenen zijn over pelgrimage. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.