Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

‘Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge’ (een Camino Academie studiedag)

• Datum: vrijdag 21 oktober 2022
• Locatie: Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht
• Tijd: 11.00 uur – 16.15 uur. Welkom vanaf 10.30 uur, borrel na afloop tot 17.00 uur
• Deelnamebijdrage is € 25,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop. Deze bijdrage kan op de dag zelf (contant) worden voldaan.
• Aanmelden doet u door een mail te sturen aan caminoacademie@gmail.com

Thema
Wie buiten de orde van dagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met een cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op deze dag gewijd aan ‘pelgrimarge’ willen we verschillende perspectieven van pelgrimeren en marge verkennen. Van die meervoudige perspectieven komen er met name een drietal aan de orde.
Als eerste het perspectief van de marge verbonden met zingeving. Pelgrims gaan vaak op pad om een antwoord te zoeken op zingevingsvragen. Ze hebben daarbij vaak aparte, spirituele en richting- en zingevende ervaringen, juist omdat ze afstand bewaren tot het gangbare leven.
Een tweede marge perspectief rond pelgrimeren betreft het ritueel repertoire. De officiële instanties en instituties van het centrum hebben altijd moeite gehad met het ritueel van bedevaart en pelgrimage.
Een derde perspectief van marge en pelgrimage is geografisch van aard. Er is een lange traditie dat pelgrimage verbonden is met afgelegen gebieden.

Zie hier enkele perspectieven rond ‘pelgrimarge’ die we in lezingen en discussie willen verkennen. Sprekers komen zowel uit de wetenschap als uit de (pelgrims-)praktijk.

Voor uitgebreidere informatie over de bijeenkomst en over de sprekers: zie hier.

International Literature Festival Utrecht: RESERVEER DE DATUM!

In Utrecht vindt van 23 september tot 8 oktober a.s. het 14 dagen durende International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats. De Camino Academie is in overleg met de organisatie van het festival om op zondag 25 september a.s. ’s-middags (tijdstippen nog te bepalen) een programmadeel op te nemen waarin (de filosofie achter) het (langeafstands)wandelen en de pelgrimage centraal staan. Het festival vindt plaats in Tivoli/Vredenburg Utrecht. Reserveer alvast de datum. Nadere informatie volgt via de website van de Camino Academie (www.caminoacademie.nl), via de Ultreia en via de website van het ILFU (https://ilfu.com/festival).

Vacatures: de Camino Academie zoekt belangstellenden (m/v) voor:

-vacature secretaris/coördinator
-vacature websitebeheerder

Vacature secretaris/coördinator:

Taken
-(Mede) organiseren van workshops, expert meetings, studiedagen én/of symposia
-Verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden
-Leggen, onderhouden en activeren van contacten van belang voor de Camino Academie
-Actieve participatie in beleidsvorming en de beleidsuitvoering
-De secretaris/coördinator is qualitate qua lid van de Stuurgroep van de Academie.
Gevraagd: opleiding op HBO- of academisch niveau, ervaring met secretariële werkzaamheden en beschikken over communicatieve en organisatorische vaardigheden

Vacature website beheerder

Taken
-Beheer van de website (WordPress) van de Camino Academie (caminoacademie.nl)
-Uitbouwen van het gebruik van de website en andere sociale media
-Voor het goed uitoefenen van de functie is afstemming met de secretaris/coördinator en met de stuurgroep van de Camino Academie van belang. De websitebeheerder neemt daarvoor o.a. deel aan de stuurgroepvergaderingen.
Gevraagd: ervaring met websitebeheer en met diverse sociale media.

Voor beide functies geldt dat de werkzaamheden veelal vanuit de thuissituatie verricht worden. Voor de secretaris/coördinator wordt gedacht aan een tijdsbesteding van gemiddeld 1 à 1,5 dag in de week. Voor de websitebeheerder wordt gedacht aan één tot enkele uren per week. Reis-, verblijf- en onkosten worden vergoed.

Nadere informatie over beide functies via de huidige secretaris/coördinator (Bart Simmelink, caminoacademie@gmail.com). Reacties graag uiterlijk 15 juli sturen aan caminoacademie@gmail.com).

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.