Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Pelgrimage opnieuw uitvinden. Een project van de Camino Academie.

Op zaterdag 7 november 2020 is in een online presentatie een langer lopend project van de Camino Academie gelanceerd: ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’.
In tijden van corona kan er veel niet. Op tal van plaatsen blijken vormen van pelgrimages te bestaan die kunnen dienen als alternatief voor een pelgrimstocht naar het verre Santiago de Compostela. Evenals de tocht naar Santiago kennen deze ‘alternatieve’ pelgrimstochten een grote verscheidenheid aan accenten. De Camino Academie gaat deze herontdekte en heruitgevonden pelgrimages uit eigen land nader verkennen, samen met de organisatoren van die tochten, pelgrims én experts. Welke vormen van die nieuwe ‘camini’ en pelgrimspaden zijn er? Wat is het profiel van dergelijke tochten en paden die zich presenteren als pelgrimages? Wie zijn de organisatoren? Hoe groot is de aantrekkingskracht? Hoe kan de opkomst nu worden verklaard?

Het project vindt online plaats en kent drie fasen: (a) een startpresentatie op 7 november, daarna (b) een fase van verkenning waarvan de resultaten in filmpjes, interviews, documentatie op de website van de Camino Academie worden gepresenteerd, en (c) een slotbijeenkomst in het voorjaar van 2021 waar experts het vergaarde materiaal nader bezien.

Meer informatie over het project vindt u hier. De resultaten van het project (presentaties, interviews etc.) vindt u hier.

Vacature: Camino Academie zoekt nieuwe Secretaris/Coördinator

De Camino Academie is een platform dat zich tot doel stelt om kennis rondom de Camino en rondom pelgrimage- en bedevaartcultuur te bundelen, te ontwikkelen en te delen. Ze biedt sinds 2013 een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken. De Camino Academie werkt nauw samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.caminoacademie.nl.

De Camino Academie is op zoek naar een secretaris/coördinator (m/v) die vanaf het najaar van 2021 de werkzaamheden van de huidige functionaris kan overnemen.

Taken:
– Leggen, onderhouden en activeren van contacten van belang voor de Camino Academie
– Actieve participatie in beleidsvorming en de beleidsuitvoering
– (Mede) organiseren van workshops, expert meetings, studiedagen én/of symposia
– Beheren van de website
– Verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden

De functie biedt een ideale gelegenheid om in contact te komen met wetenschappers en mensen uit de pelgrimagepraktijk alsmede de kans inspirerende evenementen op te zetten. De secretaris/coördinator is qualitate qua lid van de Stuurgroep van de Academie.

Gevraagd
– Opleiding op HBO- of academisch niveau.
– Ervaring met secretariële werkzaamheden
– Beschikken over communicatieve en organisatorische vaardigheden ten einde beleid en activiteiten van de Camino Academie actief te bevorderen en uit te voeren
– Vaardig met informatievoorziening en sociale media

Beschikbaarheid en vergoeding
De werkzaamheden kunnen veelal vanuit de thuissituatie verricht worden. Gedacht wordt aan een tijdsbesteding van 1 a 1,5 dag per week. Reis-, verblijf- en onkosten worden vergoed.

Nadere informatie over de functie via de huidige secretaris/coördinator (Bart Simmelink, caminoacademie@gmail.com) of via de voorzitter van de stuurgroep van de Camino Academie (Paul Post, P.G.J.Post@uvt.nl).
Reacties graag uiterlijk 15 maart sturen aan P.G.J.Post@uvt.nl

Cinema Camino afgelast

Het filmfestival ‘Cinema Camino’ dat voor zondag 17 mei gepland stond is afgelast in verband met de coronamaatregelen. Het festival wordt een jaar verschoven en zal nu op zondag 25 april 2021 plaatsvinden (datum onder voorbehoud). Via deze website en via de kanalen van het Nederlands Genootschap van St. Jacob (Jacobsstaf, Ultreia) zult u later verder over het festival daarover geïnformeerd worden. 

Publicaties

Voor geïnteresseerden staan op de website van de Camino Academie verschillende publicaties. De afgelopen jaren heeft de Camino Academie naar aanleiding van haar activiteiten een serie Camino Cahiers uitgebracht. Inmiddels zijn 4 Cahiers verschenen die van de website te downloaden zijn, t.w. ‘Onderweg met een missie’, ‘Cinema Camino’, ‘Nieuwe pelgrims’ en ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’. Zie hier. Op de website staan tevens een aantal scripties die verschenen zijn over pelgrimage. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.