Categoriearchief: Uncategorized

Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Reinventing pilgrimage in Europe

Na het succesvolle project Pelgrimage opnieuw uitvinden waarin nieuw opgekomen pelgrimspaden in Nederland werden verkend, heeft de Camino Academie een internationaal vervolgproject afgerond. Het project Reinventing Pilgrimage in Europe richtte zich op ontwikkelingen op het gebied van pelgrimages in Europa. Via een reeks interviews met informanten uit diverse landen werden ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, België, de Duitstalige landen, Italië, Frankrijk en Spanje/Portugal verkend. Informanten kwamen zowel uit de wetenschap als uit de praktijk. In de afsluitende (online)bijeenkomst op vrijdag 19 november 2021 discussieerden enkele experts over de pelgrimage-ontwikkelingen in Europa. De video-opname van deze afsluitende bijeenkomst, achtergrondinformatie over het project,  en de interviews die inmiddels zijn afgerond en gepubliceerd vindt u hier.

Publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’

Geprikkeld door de coronapandemie ondernam de Camino Academie vanaf 2020 een verkennend onderzoeksproject naar nieuw opkomende pelgrimspaden in Nederland, naar pelgrimage dichtbij huis. In de publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’, uitgegeven als Camino Cahier 5, analyseert Paul Post mede op basis van dit Camino Academie-project, uitgebreid de opkomst van deze nieuwe pelgrimspaden. Naast een overzicht van de verschillende paden, probeert hij aan te geven welke soorten paden het betreft, en vooral wil hij de opkomst ervan situeren in tijd, plaats en culturele, maatschappelijke, rituele en religieuze context. Dat levert een verrassend beeld op.

Meer informatie over het project van de Camino Academie vindt u hieronder:

Vacature: Camino Academie zoekt nieuwe Secretaris/Coördinator

De Camino Academie is een platform dat zich tot doel stelt om kennis rondom de Camino en rondom pelgrimage- en bedevaartcultuur te ontwikkelen. Ze biedt sinds 2013 een podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. De Camino Academie werkt nauw samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Een overzicht van de activiteiten die vanaf 2013 opgezet zijn is te vinden op www.caminoacademie.nl.

De Camino Academie is op zoek naar een secretaris/coördinator (m/v) die de werkzaamheden van de huidige functionaris kan overnemen.

Taken:
-(Mede) organiseren van workshops, expert meetings, studiedagen én/of symposia
-Beheren van de website
-Verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden
-Leggen, onderhouden en activeren van contacten van belang voor de Camino Academie
-Actieve participatie in beleidsvorming en de beleidsuitvoering
De secretaris/coördinator is qualitate qua lid van de Stuurgroep van de Academie.

Gevraagd:
-Opleiding op HBO- of academisch niveau.
-Ervaring met secretariële werkzaamheden
-Beschikken over communicatieve en organisatorische vaardigheden ten einde beleid en activiteiten van de Camino Academie actief te bevorderen en uit te voeren
-Vaardig met informatievoorziening en sociale media

Beschikbaarheid en vergoeding
De werkzaamheden kunnen veelal vanuit de thuissituatie verricht worden. Gedacht wordt aan een tijdsbesteding van 1 a 1,5 dag per week. Reis-, verblijf- en onkosten worden vergoed.

Nadere informatie over de functie via de huidige secretaris/coördinator (Bart Simmelink, caminoacademie@gmail.com) of via de voorzitter van de stuurgroep van de Camino Academie (Paul Post, P.G.J.Post@uvt.nl).

Reacties graag uiterlijk 20 december sturen aan P.G.J.Post@uvt.nl

Filmfestival Cinema Camino

Het filmfestival ‘Cinema Camino’ dat voor zondag 25 april gereserveerd stond hebben we helaas in verband met de corona moeten afgelasten. Als nieuwe datum hebben we zondag 24 april 2022 gereserveerd en we vertrouwen erop dat het festival dan wèl door kan gaan. Reserveer in ieder geval vast de datum. Voor een terugblik op het filmfestival-2017, zie hier.

Scripties over pelgrimage

Scripties /theses over pelgrimage: op de website van de Camino Academie is een afzonderlijke pagina gewijd aan scripties /theses over ‘pelgrimage’. Onlangs is deze weer aangevuld met enkele nieuwe scripties / theses. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.