Camino Cahier 4: Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen

In samenwerking met Museum Catharijneconvent organiseerde de Camino Academie op 23 november 2018 een expertmeeting met als onderwerp ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’. Deze expertmeeting sloot aan op de grote tentoonstelling over Relieken die van 12 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019 in Museum Catharijneconvent te zien was.

In de expertmeeting verkenden we de actualiteit van relieken als krachtvoorwerpen, in het bijzonder binnen niet-institutioneel-religieuze omgevingen. In dit vierde Camino Cahier worden drie van de vier lezingen gepubliceerd die op deze bijeenkomst zijn voorgedragen. Ook is de tekst opgenomen van een van de twee intermezzi, waarin een persoonlijk pelgrimskrachtvoorwerp wordt gepresenteerd. Via een verslag wordt een impressie gegeven van de elementen van de expertmeeting die niet in dit Cahier zijn opgenomen, daarnaast geeft het verslag een indruk van de vragen die er opkwamen naar aanleiding van de lezingen.

Referentie: P. Post & S. van der Beek (eds.) Camino Cahier 4: Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen (Camino Academie, Utrecht 2019) ISBN 978 90 827083 3 2

Camino Cahier 4 – Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen

[PDF volledig boek]

Inhoudsopgave [PDF]

1. “Ter inleiding”
Paul Post [PDF]
2. “Souvenirs van de doden. De kracht van voorwerpen in de rouwcultuur”
Guus Sluiter [PDF]
3. “Afrikaanse voorwerpen met kracht”
Harrie Leyten [PDF]
4. “The Lampedusa Cross en andere relieken en krachtvoorwerpen van grensdoden”
Paul Post [PDF]
5. “’Nu weet ik niet hoe Harry Potter gaat eindigen…’”
Guus van Gunst [PDF]
6. “Verslag van de Expert meeting 2018 ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’” [PDF]