Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’

Geprikkeld door de coronapandemie ondernam de Camino Academie vanaf 2020 een verkennend onderzoeksproject naar nieuw opkomende pelgrimspaden in Nederland, naar pelgrimage dichtbij huis. In de publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’, uitgegeven als Camino Cahier 5, analyseert Paul Post mede op basis van dit Camino Academie-project, uitgebreid de opkomst van deze nieuwe pelgrimspaden. Naast een overzicht van de verschillende paden, probeert hij aan te geven welke soorten paden het betreft, en vooral wil hij de opkomst ervan situeren in tijd, plaats en culturele, maatschappelijke, rituele en religieuze context. Dat levert een verrassend beeld op.

Meer informatie over het project van de Camino Academie vindt u hieronder:
opzet van het project
projectresultaten
video-opnames van de introductiebijeenkomst, van de interviews met de routevertegenwoordigers en van de slotbijeenkomst

Als vervolg op dit project werkt de Camino Academie aan een soortgelijk project over de ontwikkelingen met betrekking tot pelgrimspaden elders in Europa.

Filmfestival Cinema Camino

Het filmfestival ‘Cinema Camino’ dat voor zondag 25 april gereserveerd stond hebben we helaas in verband met de corona moeten afgelasten. Als nieuwe datum hebben we zondag 24 april 2022 gereserveerd en we vertrouwen erop dat het festival dan wèl door kan gaan. Reserveer in ieder geval vast de datum. Voor een terugblik op het filmfestival-2017, zie hier.

Scripties over pelgrimage

Scripties /theses over pelgrimage: op de website van de Camino Academie is een afzonderlijke pagina gewijd aan scripties /theses over ‘pelgrimage’. Onlangs is deze weer aangevuld met enkele nieuwe scripties / theses. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.