Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

Filmfestival Cinema Camino, 2e editie, zondag 24 april 2022 in Utrecht

Na twee keer noodgedwongen uitstel is het filmfestival Cinema Camino op 24 april j.l. eindelijk doorgegaan. Het festival was een vervolg op het succesvolle festival in 2017. In het Louis Hartlooper Complex in Utrecht werd die dag een diversiteit aan pelgrimsfilms vertoond. In drie zalen en in acht filmblokken waren merendeels recente documentaires en speelfilms over diverse pelgrimstochten en verschillende vormen van pelgrimeren te zien. De films werden ingeleid door filmmakers, wetenschappers en experts uit verschillende disciplines. Op deze website (zie hier) vindt u het volledige programma van de dag, met informatie over de films en over de sprekers die de films hebben ingeleid. 
Cinema Camino is een initiatief van de Camino Academie en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, in samenwerking met het Louis Hartlooper Complex.

Camino Cahier 6 verschenen: Reinventing pilgrimage in Europe

In maart 2022 is van de hand van Paul Post een afsluitend Camino Cahier verschenen (bestaande uit twee delen) van het project ‘Reinventing pilgrimage in Europe‘. Het project richtte zich op ontwikkelingen op het gebied van pelgrimages in Europa. Het  afsluitende Camino Cahier van de hand van Paul Post vindt u hier.
In het project werden via een reeks interviews met informanten uit diverse landen ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, België, de Duitstalige landen, Italië, Frankrijk en Spanje/Portugal verkend. Informanten kwamen zowel uit de wetenschap als uit de praktijk. In de afsluitende (online)bijeenkomst op vrijdag 19 november 2021 discussieerden enkele experts over de pelgrimage-ontwikkelingen in Europa. De video-opname van de afsluitende bijeenkomst, achtergrondinformatie over het project,  en de interviews die inmiddels zijn afgerond en gepubliceerd vindt u hier.

Publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’

Geprikkeld door de coronapandemie ondernam de Camino Academie vanaf 2020 een verkennend onderzoeksproject naar nieuw opkomende pelgrimspaden in Nederland, naar pelgrimage dichtbij huis. In de publicatie ‘Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland’, uitgegeven als Camino Cahier 5, analyseert Paul Post mede op basis van dit Camino Academie-project, uitgebreid de opkomst van deze nieuwe pelgrimspaden. Naast een overzicht van de verschillende paden, probeert hij aan te geven welke soorten paden het betreft, en vooral wil hij de opkomst ervan situeren in tijd, plaats en culturele, maatschappelijke, rituele en religieuze context. Dat levert een verrassend beeld op.

Meer informatie over het project van de Camino Academie vindt u hieronder:

Scripties over pelgrimage

Scripties /theses over pelgrimage: op de website van de Camino Academie is een afzonderlijke pagina gewijd aan scripties /theses over ‘pelgrimage’. Onlangs is deze weer aangevuld met enkele nieuwe scripties / theses. Zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.