Tag archieven: Pandora

Welkom

Welkom op de website van de Camino Academie. De Camino Academie is een platform waar wetenschap en pelgrims elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom het fenomeen pelgrimage. De Camino Academie bevordert en structureert die ontmoeting. Hieronder vindt u informatie over de lopende activiteiten van de Camino Academie.

In 2023 bestaat de Camino Academie 10 jaar.

In het kader daarvan heeft de CA een Muziekfestival oude pelgrimsliederen georganiseerd jl 15 april 2023 in de Janskerk in Utrecht.

Het was een druk bezocht en zeer gewaardeerd festival, gezien de reakties van bezoekers.

Het programma bood een overzicht van middeleeuwse pelgrimsliederen, ondermeer uit de Codex Calixtinus en het Llibre Vermell. Door de mix van presentaties en live muziek, werd het een zeer gevarieerd programma.

Optredens werden verzorgd door:

  • Paul Post, voorzitter Camino Academie – Over pelgrimeren en klanklandschappen – Enige overwegingen bij 10  jaar Camino Academie 
  • Henriët Griffioen – Pelgrimeren is (ook) luisteren
  • El Orfeón Jacobeo o.l.v. Sebastian Holz in samenwerking met Fiet Nafzger, blokfluiten en gemshoorns – En wat hoorden die pelgrims dan….
  • Jan Nuchelmans – De playlist van de Santiago-pelgrim in de dagen van olim
  • Ensemble Pandora en Ultreya – Pelgrimsliederen uit de Codex Calixtinus

Paul Post

Henriët Griffioen

Sebastian Holz en Fiet Nafzger

Jan Nuchelmans

Pandora (2) en Duo Ultreya

Het Muziekfestival van de Camino Academie was zeer succesvol, mede dank zij de steun van Het Prins Bernard Fonds.

 

‘Looptijd, over pelgrims en andere wandelaars’.
International Literature Festival Utrecht (ILFU)

In Utrecht vond van 23 september t/m 8 oktober j.l. het 14 dagen durende International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats. In samenwerking tussen de organisatie van het ILFU en de Camino Academie werd op zondag 25 september j.l.. een programmadeel verzorgt waarin (de filosofie achter) het (langeafstands)wandelen en de pelgrimage centraal staan. Een middag vol wandel-literatuur, met en voor wandelaars, natuurliefhebbers, pelgrims en mijmeraars. Het festival vond plaats in Tivoli/Vredenburg Utrecht. Voor meer informatie zie https://www.caminoacademie.nl/agenda/2022-ilfu-literatuurfestival/ en https://ilfu.com/agenda/looptijd-over-pelgrims-en-andere-wandelaars.

Camino schrijfwedstrijd

Beschrijf in maximaal 2.000 woorden een onvergetelijke ervaring op de camino. Heb je de camino naar Santiago de Compostela gelopen of gefietst? Dan ben je vast thuisgekomen met veel mooie verhalen. Doe mee aan de schrijfwedstrijd van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en zet jouw onvergetelijke pelgrimservaring op papier. Van mensen die de camino gelopen of gefietst hebben is bekend dat het vaak een diepe indruk bij hen nalaat. De schrijfwedstrijd heeft tot doel om die indrukken in literaire vorm vast te leggen. Tegelijkertijd: literatuur gaat over verbeelding; het verhaal hoeft daarom niet werkelijk te zijn gebeurd en het staat je vrij om elders gebeurde ervaringen in het verhaal over de camino te verwerken. Mits het geloofwaardig is. Meedoen aan de wedstrijd staat open voor iedereen die de camino, de route naar Santiago de Compostela, heeft afgelegd en als bewijs daarvan een compostelaat (getuigschrift) kan laten zien. Ook mensen die een deel van de route hebben afgelegd en daarvan een bewijs kunnen laten zien (stempels, foto’s) kunnen een inzending insturen. Je verhaal mag maximaal 2000 woorden zijn. Inzenden kan tot 31 december 2022. Een gevarieerd samengestelde, deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De winnaar van de schrijfwedstrijd ontvangt een prijs van € 2.000. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseert deze schrijfwedstrijd voor pelgrimsverhalen over de camino in aansluiting op het onlangs gehouden International Literature Festival Utrecht (ILFU). Tijdens een van de programma-onderdelen stond (de filosofie achter) het lange-afstandwandelen en de pelgrimage centraal. Meer informatie over deze schrijfwedstrijd vind je  op https://www.santiago.nl/verhalenprijsvraag/.

‘Pelgrimarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge’ (een Camino Academie studiedag)

Thema
Wie buiten de orde van dagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met een cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op vrijdag 21 oktober 2022 wijde de Camino Academie een studiedag aan ‘pelgrimarge’ en hebben we verschillende perspectieven van pelgrimeren en marge verkend. Van die meervoudige perspectieven kwamen er met name een drietal aan de orde.
Als eerste het perspectief van de marge verbonden met zingeving. Pelgrims gaan vaak op pad om een antwoord te zoeken op zingevingsvragen. Ze hebben daarbij vaak aparte, spirituele en richting- en zingevende ervaringen, juist omdat ze afstand bewaren tot het gangbare leven.
Een tweede marge perspectief rond pelgrimeren betreft het ritueel repertoire. De officiële instanties en instituties van het centrum hebben altijd moeite gehad met het ritueel van bedevaart en pelgrimage.
Een derde perspectief van marge en pelgrimage is geografisch van aard. Er is een lange traditie dat pelgrimage verbonden is met afgelegen gebieden.

Zie hier enkele perspectieven rond ‘pelgrimarge’ die we in lezingen en discussie hebben verkend. Sprekers waren zowel uit de wetenschap als uit de (pelgrims-)praktijk afkomstig.

Voor uitgebreidere informatie over de bijeenkomst en over de sprekers: zie hier.

Verzendlijst Camino Academie

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com.