Jacobus in de beeldende kunst in Nederland in de late middeleeuwen