Camino Cahier 7: Pelgrimarge

Op vrijdag 21 oktober 2022 werd in Utrecht na de corona-periode weer een Camino Academie studiedag gehouden. In Instituto Cervantes aan het Domplein kwamen een kleine honderd geïnteresseerden samen rond het thema PelgriMarge: pelgrimeren en het perspectief van de marge. In Camino Cahier 7 wordt verslag gedaan van de studiedag.

Met het label ‘PelgriMarge’ wordt een complex en gelaagde thema opgeroepen. Wie buiten de orde van dagdagelijkse routines of gevestigde visies en patronen stapt komt in een gebied dat antropologen de ‘marge’ noemen. De marge staat tegenover het centrum, met zijn gevestigde machten en instituties. Vernieuwing en beweging, bijvoorbeeld op het terrein van religie en rituelen, beginnen vaak in die marge. En dikwijls worden die alternatieven weer het centrum. Er is dus sprake van een cyclus van marge en centrum.

Op allerlei manieren heeft ook pelgrimage te maken met die marge, en met die cyclus van marge en centrum. Pelgrims stellen zich tijdelijk buiten de normale samenleving en gaan op weg, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In het Cahier wordt vanuit verschillende perspectieven die samenhang van pelgrimeren en marge verkend.

PDF Volledig boek

Inhoudsopgave:

1. PAUL POST: Ter inleiding
2. INEKE ALBERS: Opening ‘Pelgrimarge’
3. ANDRÉ DROOGERS: Pelgrimarge
4. ARNO CUPPEN: Wat beweegt de moderne pelgrim?
5. HENK ERINKVELD: Oude plekken, nieuwe wegen
6. PAUL POST: De pas van de pelgrim. Over het tempo in landelijk gebied
7. HERMAN HOLTMAAT: Verslag vragen en discussie