Camino Cahier 6: Re-inventing pilgrimage in Europe

Na een verkenning van nieuwe pelgrimspaden in Nederland (zie hier) verkende de Camino Academie in 2021 de ontwikkelingen van hedendaagse pelgrimsroutes in Europa. In Camino Cahier 6 (bestaande uit 2 delen, 6A en 6B) doet Paul Post verslag van de bevindingen.

Deel 6A (‘Verslag van het Camino Academie project Re-inventing Pilgrimage in Europe’) bevat een beschrijving en verantwoording van het project, met een verslag van de interviews en de online slotbijeenkomst. Daarnaast bevat dit deel een Engelse summary van het (academisch) essay waarin het projectmateriaal nader wordt onderzocht en becommentarieerd. Dat essay wordt separaat als Camino Cahier 6B aangeboden. De Engelse summary is bedoeld voor internationale geïnteresseerden en ook een geste naar de geïnterviewden uit diverse Europese landen zodat ook zij kunnen zien wat er met hun informatie is gebeurd.

Deel 6B (‘In het spoor van de camino. Verkenning van hedendaagse pelgrimsroutes in Europa’) bevat een eerste inhoudelijke analyse (een ‘academisch essay’) van de actuele situatie van de pelgrimage in Europa en die van de algemeen gesignaleerde renaissance van pelgrimspaden meer in het bijzonder. Het gaat daarbij in wezen om dezelfde vragen en thema’s die we stelden in het eerdere Nederlandse project. Hoe ziet die situatie van pelgrimage er precies uit? Over welke data beschikken we? Wat kunnen we zeggen over veranderingen in tijd en plaats? Wanneer en waar is die renaissance of opkomst van pelgrimsroutes te situeren? In welke contexten? Hoe verschillen die contexten per land of regio? Wat is het profiel van de pelgrims? Welke motieven zijn er in het spel? Wat is de rol van religie en kerk? Wat zijn de ‘facilitating factors’? Wie zijn initiators en organisatoren? Wat is de rol van overheden, organisaties? Etc. Bron en basis voor deze inhoudelijke bespreking zijn allereerst het genoemde projectmateriaal, de explorerende interviews, de perspectieven aangereikt op de slotbijeenkomst, maar verder ook voorhanden literatuur over actuele pelgrimage in Europa.

Op onze website vindt u tevens meer informatie over het project van de Camino Academie. De video-opnames van de interviews met de informaten uit diverse landen en van de slotbijeenkomst vindt u op ons Youtube-kanaal.

Referentie: Paul Post (samenstelling): Camino Cahier 6A: Verslag van het Camino Academie project Re-inventing Pilgrimage in Europe (Camino Academie, Utrecht 2022)
ISBN 978 90 827083 5 6

PDF Volledig boek

Inhoudsopgave
1. Ter inleiding
2. Het project Re-inventing Pilgrimage in Europe
2.1.      Beperkingen van het project
2.2.      Voorwerk
2.3.      Overzicht: de interviews per land
2.4.      De afsluitende bijeenkomst
2.4.1.   De stellingen voor de slotbijeenkomst
2.4.2.   Enige observaties van ‘balans en perspectief’ door John Eade op de slotbijeenkomst
3. In the Footsteps of the Camino. Preliminary Analysis of Current Pilgrimage Routes in Europe
3.1.      From Place to Route
3.2.      Sources and Data
3.3.      Caminoization
3.4.      About Religion and Current Pilgrimage
3.5.      From Place-oriented to Journey-Oriented Pilgrimage
3.6.      “Pagan” Pilgrimages
3.7.      Initiators
3.8.      Authenticity, Identity and Authority
3.9.      A Web of Paths and Ways
3.10.    Pilgrim Activism
3.11.    Finally: a Characterization of Profiles and Motives
Bijlagen

Referentie: Paul Post: Camino Cahier 6B: In het spoor van de camino. Verkenning van hedendaagse pelgrimsroutes in Europa (Camino Academie, Utrecht 2022)
ISBN 978 90 827083 6 3

PDF volledig boek

Inhoudsopgave:

 1. Ter inleiding
 2. Data en bronnen betreffende de actuele pelgrimage situatie in Europa
 3. Caminoïsering
 4. Pelgrim zonder God…? Over religie en het actuele pelgrim-wandelen
 5. Van bedevaart naar pelgrimage, over de plaats en de weg
 6. ‘Heidense’ pelgrimages
 7. Initiatoren
 8. Authenticiteit, identiteit en autoriteit
 9. Een web van paden en wegen
 10. Pelgrim activisme
 11. Tot slot: een typering

Bibliografie