Camino Cahier 5: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland.

Geprikkeld door de coronapandemie ondernam de Camino Academie vanaf 2020 een verkennend onderzoeksproject naar nieuw opkomende pelgrimspaden in Nederland, naar pelgrimage dichtbij huis. In deze publicatie, uitgegeven als Camino Cahier 5, analyseert Paul Post mede op basis van dit Camino Academie-project uitgebreid de opkomst van deze nieuwe pelgrimspaden in Nederland. Naast een overzicht van de verschillende paden, probeert hij aan te geven welke soorten paden het betreft, en vooral wil hij de opkomst ervan situeren in tijd, plaats en culturele, maatschappelijke, rituele en religieuze context. Dat levert een verrassend beeld op.

Referentie: Paul Post: Camino Cahier 5: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland. Een veldverkenning (Camino Academie, Utrecht 2021) ISBN 978 90 827083 4 9

Camino Cahier 5 – Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland.

[PDF Samenvatting]

[PDF volledig boek]

Inhoudsopgave:
1. Ter opening
2. Kader: Camino Academie-project Pelgrimage opnieuw uitvinden
3. Panorama van nieuw opkomende pelgrimspaden in Nederland
4. Een eerste ordening
5. Negen pelgrimspaden nader bezien
6. Analytische perspectieven: het kruispunt van wandelen en Pelgrimeren
7. Enkele thema’s kort belicht
8. Conclusies
9. Coda: grote woorden…
Bibliografie
Over de auteur

Op onze website vindt u tevens meer informatie over de opzet van het project van de Camino Academie en over de projectresultaten. De video-opnames van de introductiebijenkomst, van de interviews met de routevertegenwoordigers en van de slotbijeenkomst vindt u op ons Youtube-kanaal.