Camino Cahier 3: Nieuwe pelgrims

Naar aanleiding van de promotie van Suzanne van der Beek (bestuurslid van het Genootschap en lid van de stuurgroep van de Camino Academie) organiseerde de Camino Academie op 22 juni 2018 een publieksdag rond het thema “Nieuwe Pelgrims”. In dit derde Camino Cahier zijn de bijdragen van die dag gebundeld.

Naast een inleiding op haar proefschrift “New Pilgrim Stories” door ‘de jonge doctor’, bevat dit Cahier lezingen van andere onderzoekers over moderne ontwikkelingen rond rituelen en spiritualiteit, een verslag van de discussie met het publiek over moderne ontwikkelingen rond de Camino en enkele pelgrimsliederen van troubadour Thijs Hanrath.

Referentie: S. van der Beek & P. Post (eds.) Camino Cahier 3: Nieuwe Pelgrims (Camino Academie, Utrecht 2018) ISBN 978 90 827083 2 5

Camino Cahier 3 – Nieuwe pelgrims

[PDF volledig boek

Inhoudsopgave [PDF]

 1. “Inleiding”
  Paul Post [PDF]
 2. “Ultreia”
  Thijs Hanrath [PDF]
 3. “Nieuwe pelgrims – verhalen, identiteiten, authenticiteit”
  Suzanne van der Beek [PDF]
 4. “Traditie en de kunst van het ritualiseren”
  William Arfman [PDF]
 5. “Informele expressie van hedendaagse spiritualiteit langs de Camino Francès”
  Bert Groenewoudt [PDF
 6. “‘Wat beweegt de moderne pelgrim”
  Joëlle van Dijk [PDF]
 7. “Alles is weg”
  Thijs Hanrath [PDF]
 8. “Pelgrims en (social) media”
  Samenstelling: Paul Post [PDF]
 9. “Verslag van de discussie op de Publieksdag 22 juni 2018”
  Herman Holtmaat [PDF]
 10. “Het pelgrimscafé Santiago”
  Thijs Hanrath [PDF]