Camino Cahier 1: Onderweg met een missie

“Pelgrimeren lijkt populairder dan ooit. Ieder jaar stijgen de cijfers van mensen die vertrekken op weg naar Santiago de Compostela, Rome, of Fatima. Deze verschillende pelgrims gaan op pad met allerlei redenen. Een bijzondere motivatie die steeds meer in trek lijkt te zijn is het ‘onderweg zijn met een missie’. Net als veel andere tochten, wordt het pelgrimeren steeds vaker gekoppeld aan goede doelen of een missie. Het fenomeen is alom te herkennen en wordt steeds populairder, maar het roept ook weerstand en discussie op: past het wel om een spirituele tocht te combineren met een sponsoractie voor een goed doel?

Waarom is onderweg zijn met een missie zo in opkomst? Is dat alleen in ons land het geval, of is het een bredere trend? Wat staat er hier op het spel? En hoe moeten we het waarderen? In dit eerste Camino Cahier worden dergelijke vragen verkend door wetenschappers en pelgrims.”

Dit eerste Camino Cahier bevat de bijdragen van de derde Expert meeting die de Camino Academie organiseerde in de Utrechtse Janskerk op 24 november 2016. Op deze dag kwamen wetenschappers en ervaringsdeskundigen bijeen om het fenomeen ‘lopen met een missie’ onder de loep te nemen.

Referentie: P. Post & S. van der Beek (eds.) Camino Cahier 1: Onderweg met een missie (Camino Academie, Utrecht 2017)
ISBN 978 90 827083 0 1

Camino Cahier 1 – Onderweg met een missie

[PDF volledig boek]

Inhoudsopgave [PDF]

 1.  “Inleiding”
  Bart Simmelink, Paul Post, Suzanne van der Beek [PDF]
 2. “Op weg met een missie. Mapping the field”
  Paul Post [PDF
  ]
 3. “Pelgrimeren in conflictgebied. Een casus van nieuwe pelgrims in Israël en Palestina en hun missie”
  Gied ten Berge [PDF
  ]
 4. “Met 100 financiële meelopers naar Rome”
  Erica Visman-van Baren [PDF
  ] 
 5. “Op de fiets naar Santiago. De energie van een missie”
  Jan Kloosterman [PDF
 6. “‘Vicarie pro’, naar Santiago voor een ander”
  Arnoud Krever [PDF
  ]
 7. “Sport en filantropie: een gouden combinatie?”
  Martine Prange [PDF
  ]
 8. “Lopen als offer”
  Wouter van Beek [PDF
  ]