Camino Cahier 8: Festival Oude Pelgrimsmuziek

Ter gelegenheid van haar tienjarige bestaan organiseerde de Camino Academie op zaterdag
15 april 2023 in de Janskerk te Utrecht een muziekfestival ‘oude’ pelgrimsmuziek, ‘oud’ in de
betekenis van de tijd vóór de recente opleving van de Camino naar Santiago de Compostela.
Die opleving heeft veel rondom het pelgrimeren opnieuw onder de aandacht gebracht: de
praktische aspecten ervan – routes, gidsen, bewegwijzering, kleding -, maar ook thema’s als
motivatie, beleving, ontmoeting, geschiedenis en cultuur. Muziek en zang zijn daarentegen
relatief onderbelicht gebleven. Het festival oude pelgrimsmuziek beoogde in deze leemte te
voorzien en een eerste verkenning te bieden van het thema pelgrimsmuziek: muziek van,
voor en over pelgrims.
In dit Cahier vindt u een verslag van de lezingen inclusief verwijzingen naar de liederen en
(fragmenten uit) muziekcomposities die ten gehore zijn gebracht.