Camino Academie Missie visie 2023

CA Missie visie 2023

De Camino Academie is sedert de oprichting in 2013 een platform waar wetenschap en pelgrimspraktijk elkaar ontmoeten in de gedeelde interesse in de Camino naar Santiago de Compostela, bedevaart- en pelgrimagecultuur in brede zin en ‘wandelen met een plus’.

De Camino Academie stimuleert en coördineert die ontmoeting en geeft die vorm via expert meetings, symposia en festivals, onderzoek en documentatie, uitwisseling en informatie.

De Camino Academie is een netwerk en platform waar wordt samengewerkt met een reeks van relevante partners. Het Nederlands Genootschap van Sint Jakob is daarbij een bevoorrechte partner waarmee structureel wordt samengewerkt.