Publieksdag 2018 (programma)

NIEUWE PELGRIMS
Publieksdag rond de promotie van Suzanne van der Beek
Vrijdag 22 juni, Auditorium Catharijneconvent Utrecht

Op 18 juni a.s. verdedigt Suzanne van der Beek haar proefschrift, met de titel New Pilgrim Stories – Narratives, Identities, Authenticity, aan de Universiteit van Tilburg. Suzanne is bestuurslid van het Genootschap en lid van de stuurgroep van de Camino Academie. In haar proefschrift onderzoekt ze de verhalen die moderne pelgrims vertellen, zowel online als offline, en wat het in de moderne tijd betekent om pelgrim te zijn.

De Camino Academie organiseert op vrijdag 22 juni een publieksdag rond de promotie, waarop ‘de jonge doctor’ voor belangstellenden haar proefschrift presenteert, en waar ook enkele andere onderzoekers vertellen over moderne ontwikkelingen rond rituelen en spiritualiteit. Zo gaat William Arfman, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, in op de dynamiek van hedendaagse collectieve rituelen. Joëlle van Dijk, die afstuurde met een masterscriptie over de Camino, probeert in beeld te krijgen wie de moderne pelgrim eigenlijk is. En Bert Groenewoudt, senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vertelt over informele uitingen van hedendaagse spiritualiteit langs de Camino Frances. Thijs Hanrath, troubadour, zorgt voor afwisseling met pelgrims- en wandelliederen. In gesprek met de zaal komen ook de eigen ervaringen van pelgrims met sociale media en moderne apparatuur tijdens de bijeenkomst aan de orde. Dagvoorzitter is Paul Post, hoogleraar rituele studies aan de Universiteit van Tilburg

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht en duurt van 13.00-17.00 uur. De deuren gaan open om 12.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De kosten bedragen € 10,- (studenten € 7,50) incl. thee/koffie en borrel na afloop, en kan op de dag zelf (contant) worden voldaan.

Aanmelding
Aanmelden doet u via een mail aan caminoacademie@gmail.com o.v.v. Publieksdag 22 juni 2018. Vermeld bij aanmelding uw voor- en achternaam en woonplaats. Geef in de mail ook kort aan of u zelf positieve of negatieve ervaringen heeft met het gebruik van sociale media en moderne apparatuur tijdens de pelgrimstocht.