2019: Kunstpelgrimage door Amsterdam

Van 6 maart tot 22 april 2019 werd in Amsterdam Art Stations of the Cross gepresenteerd. Dit was een uniek publiek kunstproject dat bezoekers door de hoofdstad meevoerde op een artistieke en contemplatieve tocht. Het verhaal en de symboliek van de Kruisweg zetten aan tot reflectie over actuele vormen van onrecht.

Op zaterdag 16 maart organiseerde de Camino Academie, in samenwerking met de organisatie van Art Stations of the Cross, een speciale pelgrimstocht langs een aantal staties. Bij elke stop vertelde een kunstenaar of curator over de achtergrond van het werk.

De route

De tentoonstelling Art Stations of the Cross bestond uit 15 kunstwerken die verspreid door Amsterdam reflecteerden op de Lijdensweg van Jezus Christus. Het project was gestoeld op de traditie van de Kruiswegstaties, de veertien gebeurtenissen tijdens Jezus’ laatste tocht door Jeruzalem – van zijn veroordeling tot de kruisiging en graflegging.

In deze hedendaagse interpretatie, die zowel langs religieuze als niet-religieuze locaties voert, werd aangesloten bij de hedendaagse relevantie van dit verhaal:

“Art Stations of the Cross sluit met het thema Troubled Waters aan bij Amsterdams geschiedenis als havenstad, een stad die water door zijn aderen heeft lopen en die via het water verbonden was en is met de wijde wereld. Water kan een plaats van wonderen zijn – zoals in de Bijbel – maar ook van traumatische ervaringen. Syrische vluchtelingen zetten hun leven op het spel in een poging de Middellandse Zee over te steken om de oorlog in hun land te ontvluchten. Jonge vrouwen en mannen worden in containers opgesloten en naar Europa vervoerd om daar als slaven ingezet te worden in de seksindustrie. En de oplopende temperatuur ten gevolge van de klimaatverandering heeft geresulteerd in natuurrampen die wereldwijd vooral de armen treffen.”

Programma

De kunstpelgrimage op 16 maart leidde pelgrims langs 8 van de 15 staties. Bij enkele van deze gaf een kunstenaar of curator van Art Stations of the Cross een inleiding bij het kunstwerk. We verzamelden ons bij de Onze Lieve Vrouwe kerk  en liepen langs de volgende haltes:

  • Amsterdam Museum
  • Singelkerk
  • Waalse Kerk
  • Oudezijds 100
  • Onze Lieve Heer Op Zolder
  • Oude Kerk
  • Nicolaasbasiliek

We eindigden onze middag bij café Batavia, waar we tijdens een traditionele pelgrimsborrel (of Café Saint Jacques) na konden praten over de tocht.