2022: NGSJ-verhalenprijsvraag

Schrijfwedstrijd: beschrijf in maximaal 2.000 woorden een onvergetelijke ervaring op de camino

Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen in het kader van het International Literature Festival Utrecht (ILFU) 2022 Uitgeschreven door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob op 25 september 2022

In Utrecht vond van 23 september tot 8 oktober 2022 het 14 dagen durende International Literature Festival Utrecht (ILFU) plaats. In samenwerking tussen de organisatie van het ILFU en de Camino Academie werd op zondag 25 september a.s. een programmadeel verzorgt waarin (de filosofie achter) het (langeafstands)wandelen en de pelgrimage centraal staan. In aansluiting hierop heeft het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) een schrijfwedstrijd uitgeschreven voor pelgrimsverhalen over de camino. Van mensen die de camino gelopen hebben is immers bekend dat het vaak een diepe indruk bij hen nalaat en de schrijfwedstrijd heeft tot doel om de indruk die dat achterlaat in literaire vorm vast te leggen.

Prijs: de winnaar van de schrijfwedstrijd krijgt € 2.000,–. Daarnaast wordt het verhaal gepubliceerd in de Jacobsstaf, op de website van het NGSJ en op de website van het ILFU (onder voorbehoud van akkoord van de redacties).

Planning:

 • Aankondiging van de schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen op zondag 25 september 2022 door Hans Goeman, bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, op het ILFU Literatuurfestival
 • Uiterste inleverdatum: 31 december 2022. Het verhaal moet digitaal ingeleverd worden via pelgrimsverhalenwedstrijd@santiago.nl, met vermelding van naam indiener, contactgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) en camino-ervaring.
 • Bekendmaking door de jury van de genomineerden voor de prijs (n=5) op woensdag 15 februari 2023.
 • Bekendmaking door de jury van de winnaar op zaterdag 18 maart 2023 tijdens de voorjaarsvergadering van het NGSJ.

Jury:

De jury bestaat uit de volgende personen (alle juryleden hebben de camino afgelegd):

 1. Nancy Olthoff. Schrijft speeches en strategische teksten voor CEO’s, ministers en staatssecretarissen. Haar debuutroman, De achtbaantester (2020), is een tragikomisch verhaal over rouwverwerking, anders zijn en loslaten.
 2. José van der Haar. Werkt als marketing consultant / interimmer en voert als zodanig uiteenlopende marketing- en communicatieprojecten uit voor bedrijven in diverse branches. Is (mede-)redacteur van de Ultreia, de maandelijkse digitale nieuwsbrief van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
 3. Jan van de Wetering. Werkte als taaldocent en taalcoördinator bij de Belastingdienst. Schreef, als amateurhistoricus, diverse boeken over regionale geschiedenis. Met Martin de Fluiter richtte hij ‘de Vrolijke Pelgrim’ op, een website waarop zij in foto’s, films, tekeningen en verhalen de Camino onder de aandacht brengen van het Nederlandse publiek.
 4. Bente van de Wouw. Werkt als schrijver en journalist en is online editor van Flow Magazine. In haar eerste boek Onderweg(2022) vertelt ze openhartig over de zware burn-out waar zij mee te maken kreeg, en hoe ze zich door het trotseren van de camino naar Santiago de Compostela weer bij elkaar wist te rapen.
 5. Hans Goeman. Bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Werkte als interim-manager in de gezondheidszorg. Zegt van zichzelf dat “Zijn literaire ambities beperkt zijn tot het bijhouden van dagboeken en blogs tijdens zijn wandeltochten”.

Algemene voorwaarden:

 1. Iedereen die de camino, de route naar Santiago de Compostela, heeft afgelegd en een compostelaat kan laten zien, kan meedoen. Ook diegenen die een deel van de route hebben afgelegd en een bewijs daarvan kunnen laten zien worden toegelaten. Lidmaatschap van het NGSJ is niet vereist.
 2. Het verhaal moet een nieuw verhaal zijn dat nog nergens is gepubliceerd.
 3. De winnaar draagt het verhaal voor op de voorjaarsvergadering van het Genootschap op 18 maart 2023.

Zie ook het ‘Reglement voor de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen’ (hieronder).

Reglement voor de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen

Deelnemers aan de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen worden verondersteld kennis te hebben genomen van dit wedstrijdreglement.

Vooraf:
Literatuur gaat over verbeelding; het verhaal hoeft daarom niet werkelijk te zijn gebeurd en het staat je vrij om elders gebeurde ervaringen in het verhaal over de camino te verwerken. Mits dit geloofwaardig is.

Algemene voorwaarden

 1. Deelnemers aan de wedstrijd zijn op het moment van inzenden 16 jaar of ouder. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de camino, de route naar Santiago de Compostela, heeft afgelegd en een compostelaat kan laten zien. Ook diegenen die een deel van de route hebben afgelegd en een bewijs daarvan kunnen laten zien worden toegelaten. Lidmaatschap van het NGSJ is niet vereist.
 2. De sluitingsdatum van de wedstrijd is 31 december 2022. Inzendingen die na dit moment binnenkomen zijn uitgesloten van deelname.
 3. Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via pelgrimsverhalenwedstrijd@santiago.nl, met vermelding van naam indiener, contactgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) en camino-ervaring. Deelnemers krijgen per e-mail een bevestiging van hun inzending.
 4. Per inzender kunnen maximaal 3 verhalen worden ingestuurd.
 5. Bestuursleden van het NGSJ, Stichting Het Literatuurhuis, alsmede een ieder die in loondienst, freelance verband of anderszins in betaalde of onbetaalde vorm betrokken is bij de organisatie van de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen, zijn uitgesloten van deelname.
 6. Bijdragen die de maximale hoeveelheid van 2.000 woorden overschrijden worden uitgesloten van deelname.
 7. Inzendingen dienen in de Nederlandse taal ingediend te worden.
 8. Inzendingen zijn nog niet voor andere doeleinden dan voor de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen 2022 in de openbaarheid gepubliceerd.
 9. Inzendingen kunnen worden geüpload als pdf.
 10. Inzendingen dienen oorspronkelijk werk van de inzender te zijn. Indien blijkt dat er sprake is van plagiaat of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de herkomst van een ingezonden werk, behoudt de organisatie zich te allen tijde het recht voor de inzender te diskwalificeren van deelname. De organisatie van de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen is niet verantwoordelijk voor de inbreuk op het copyright van derden door inzenders aan de verhalenwedstrijd.
 11. Na inzending kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht door de inzender. Ook kan de inzending niet meer worden teruggetrokken uit de competitie.
 12. Het copyright op de verhalen berust te allen tijde bij de makers. Bij inzending geeft de inzender toestemming aan het Nederlands Genootschap van Sint Jacob om zijn/haar bijdrage te publiceren via elk gewenst kanaal of medium. Deelnemers verklaren dat zij hun bijdrage vanaf de dag van inzending tot aan de bekendmaking van de winnaar niet zullen publiceren via andere kanalen dan die van het NGSJ. Deelnemers geven het NGSJ toestemming om de inzending ook na het festival, te weten voor de duur van maximaal één jaar na bekendmaking van de winnaar, te mogen gebruiken voor promotie van het NGSJ en de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen via alle gewenste media en kanalen.
 13. De winnaar van de NGSJ Schrijfwedstrijd pelgrimsverhalen ontvangt een geldprijs van € 2.000,-
 14. De genomineerden (n=5) worden bekendgemaakt op de website van het NGSJ. De bekendmaking van de vijf genomineerde verhalen vindt plaats op uiterlijk 15 februari 2023.
 15. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering van het NGSJ, 18 maart 2023.
 16. Alle inzendingen worden anoniem beoordeeld door de jury.
 17. Het bestuur van het NGSJ behoudt zich het recht voor om leden van de jury op elk gewenst moment te vervangen, dan wel te besluiten geen prijzen uit te reiken.
 18. Het oordeel van de jury is definitief. Juryleden en organisatoren van de schrijfwedstrijd zullen niet corresponderen over de uitslag.