2019: Publieksdag ‘De helende werking van de Camino’

De helende werking van de Camino
Bijzondere groepen op het pelgrimspad
Publieksdag over de uitdaging die de Camino biedt aan bijzondere pelgrims
Vrijdag 29 november 2019, Auditorium Catharijneconvent Utrecht

Velen hebben al eens opgemerkt dat pelgrimeren een helende en transformerende functie kan hebben. De Camino Academie organiseert op vrijdag 29 november 2019 een publieksdag waarin deze ‘helende werking’ centraal staat. U hoort de verhalen van vier verschillende groepen met een bijzondere achtergrond voor wie de Camino een intense ervaring heeft opgeleverd. Patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg, jongeren in de ambulante hulpverlening, jongeren die onder bewind staan van een jeugdrechtbank, en wandelaars met een visuele beperking. In kleinere of grotere groepen hebben zij allen de Camino gelopen. Waarom was dat juist voor hen zo’n bijzondere ervaring en welke effecten (positief en negatief) heeft het voor hen gehad?

Sprekers:
• Peter van der Schaft, Henk Stellingwerf, Wim Bouw (GGZ-centraal).
GGZ-centraal organiseerde in 2016 een pelgrimstocht van 29 patiënten en 11 begeleiders van Burgos naar Santiago de Compostela. Dit jaar volgde een nieuwe tocht: een wandel- en een fietsgroep. Het begeleidende team bestond uit verpleegkundigen, bewegingsagogen en geestelijk verzorgers.
• Ben Noorloos, John van der Sluis.
Zij begeleiden jongeren van 18 tot 25 jaar van de jeugdorganisatie TriviumLindenhof (“kansRijke jongeren”) op een tocht van Sarria naar Santiago de Compostela, en nog een laatste etappe van Cée naar Finisterre. Met ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten, reflectiemomenten, en coaching en training onderweg staan de deelnemers lopend stil bij hun levensthema’s.
Naam spreker(s) nog te bevestigen.
Alba is een Vlaamse organisatie die vanaf 1982(!) met “kwetsbare” jongeren tussen 15 en 18 jaar vanuit België de tocht naar Santiago de Compostela maakt. Het zijn vaak jonge daders die onder bewind staan omwille van veroordelingen door de jeugdrechtbank. De meesten verblijven in een gesloten instelling.
• Gert-Jan de Hoon, Séverine Kas.
‘Camino anders bekeken’ organiseerde 5x een tocht van Ponferrada naar Santiago de Compostela voor wandelaars met een visuele beperking. Door uit hun comfortzone te stappen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht en duurt van 13.00-18.00 uur. De deuren gaan open om 12.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De kosten bedragen € 15,-,- (studenten € 10,-) incl. thee/koffie en borrel na afloop, en kan op de dag zelf (contant) worden voldaan.

Aanmelding
Aanmelden doet u via een mail aan caminoacademie@gmail.com o.v.v. Publieksdag 29 november 2019. Vermeld bij aanmelding uw voor- en achternaam en woonplaats.

N.B.: de publieksdag sluit aan bij het dagprogramma dat de Camino Academie in april j.l. speciaal voor experts uit wetenschap en praktijk organiseerde in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. In deze ‘Masterclass’, met de titel ‘Therapeutic Journeys’, stond de helende functie van het pelgrimeren centraal. Het ochtendprogramma werd verzorgd door keynote speaker dr. Heather Warfield, die er speciaal voor over kwam uit Amerika. Zij schetste de stand van zaken in het bestaande onderzoek en bood mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Na de lunch verzorgden verschillende sprekers introducties vanuit hun eigen perspectief op het thema. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en het verslag ervan, zie hier.