Relieken in het Catharijneconvent: Oproep

In oktober 2018 opent in het Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over relieken. Voor deze tentoonstelling is het museum op zoek naar mensen die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen over relieken.
Het museum zal laten zien hoe alomtegenwoordig relieken en reliekvereringen zijn. Want relieken zijn geen typisch middeleeuws, rooms-katholiek ‘bijgeloof’, maar komen in vrijwel alle religies en culturen voor. Een reliek is een voorwerp dat verwant is aan een voor een grote groep mensen belangrijk persoon. Het was onderdeel van, of is in contact geweest met deze persoon. Mensen hebben er veel voor over om het in bezit te krijgen of erbij in de buurt te komen (pelgrimstochten!) en ontlenen er een bijzondere kracht of werking aan.
De tentoonstelling laat relieken zien uit diverse religies, culturen en regio’s en besteedt aandacht aan de overeenkomsten en verschillen in de omgang met deze relieken. Ook zal de tentoonstelling een overzicht geven van de omgang met relieken vanaf de oudheid tot de hedendaagse actualiteit.

Merovingisch reliekschrijntje, Oost-Frankrijk?, ca. 700

De tentoongestelde relieken komen uit de eigen collectie, aangevuld met belangrijke bruiklenen uit binnen- en buitenland. Van middeleeuwse edelsmeedkunst en koptische weefsels tot reliekenprentjes en eenvoudige moderne reliquiaria. Naast christelijke voorwerpen zijn er boeddhistische, islamitische, wereldlijke en zeldzame joodse relieken te zien. Ook worden historische helden, hedendaagse idolen en inspirerende wereldleiders gerepresenteerd in directe relatie tot actuele reliekenverering.
In aanloop naar de tentoonstelling wil het Catharijneconvent mensen interviewen die kunnen vertellen over hun ervaring met relieken. Verder wil het Catharijneconvent graag in contact komen met mensen die zelf relieken bezitten die eventueel een plaats in de tentoonstelling zouden kunnen krijgen. Mensen die hieraan een bijdrage willen leveren of aanvullende vragen hebben kunnen contact opnemen met Marije de Nood van Museum Catharijneconvent via m.denood@catharijneconvent.nl.
Vooruitlopend op de tentoonstelling is vanaf nu de website www.catharijneverhalen.nl opengesteld voor iedereen die kan en wil vertellen over persoonlijke ervaringen met relieken.
Deze oproep wordt ondersteund door de Camino Academie, die in 2018 zelf ook aandacht aan het fenomeen relieken zal besteden.

Reliekhouder Sint-Laurentius met een rib, afkomstig uit de Sint-Lebuïnuskerk te Deventer, Rijnland, 1490-1500